rozella białolica rozella białolica

rozella białolica

Platycercus Eximius

Polska wersja strony           English version of the page           Česká verze stránky           Die deutsche Version der Website

Strona główna

Wstęp

Kolory papug

Rodzaje Mutacji

Recesywne sprzężone z płcią

Autosomalne recesywne

Dominujące

Kombinacje mutacji

Galeria

Ogłoszenia

Linki

Prawa autorskie

Kontakt

Rodzaje mutacjiMutacje Sprzężone z płcią

(Sex-linked Recessive Mutation)

1,0 opal

W mutacjach sprzężonych z płcią płeć ptaka odgrywa istotną rolę. W tych mutacjach jedynie samce mogą być szpaltami. Szpaltami nazywa się ptaki „szczepione” na daną mutację. Mogą one powstać w tzw. pokoleniu F1 w wyniku kojarzenia przedstawiciela danej mutacji lub szpalta z drugim szpaltem bądź ptakiem naturalnie ubarwionym. Szpalty są ubarwione naturalnie, ale w ich kodzie genetycznym zapisana jest też informacja o mutacji, która dzięki odpowiedniemu kojarzeniu może się ujawnić w kolejnym pokoleniu zwanym F2.

W mutacjach recesywnych sprzężonych z płcią dysponując jedynie samcem, który jest szpaltem lub przedstawicielem danej mutacji możemy odchować zmutowane potomstwo - będą to samice. Posiadając samice danej mutacji odchowamy samce, które będą szpaltami na daną mutację. Aby odchować zmutowanego samca jego matka musi być przedstawicielem danej mutacji, a ojciec chociaż szpaltem na tą mutację. W mutacjach recesywnych sprzężonych z płcią nie występują samice szpalty. Mając samca czerwonego i samice rubino otrzymamy wszystkie samce czerwone szpalty na gen ino. Wszystkie samice będą też czerwone ale nie będą szpaltami na gen ino.


Dziedziczenie mutacji sprzężonej z płcią:


1,0 mutacja x 0,1 mutacja
100% 1,0 mutacja
100% 0,1 mutacja


1,0 mutacja x 0,1 normalny
100% 1,0 normalny/mutacja
100% 0,1 mutacja


1,0 normalny/mutacja x 0,1 mutacja
50% 1,0 mutacja
50% 1,0 normalny/mutacja
50% 0,1 mutacja
50% 0,1 normalny


1,0 normalny/mutacja x 0,1 normalny
50% 1,0 normalny/mutacja
50% 1,0 normalny
50% 0,1 mutacja
50% 0,1 normalny


1,0 normalny x 0,1 mutacja
100% 1,0 normalny/mutacja
100% 0,1 normalny


normalny – ptak o ubarwieniu naturalnym
mutacja – ptak o ubarwieniu zmutowanym
normalny/mutacja – szpalt czyli ptak szczepiony na daną mutację
1,0 – samiec
0,1 – samica


Mutacje Autosomalne Recesywne

(Autosomal Recessive Mutation)

niebieski australijski

Mutacje autosomalne recesywne powszechnie nazywane są recesywnymi. W przeciwieństwie do mutacji sprzężonych z płcią w mutacjach recesywnych płeć ptaka nie odgrywa znaczenia, ponieważ samce i samice mogą być szpaltami. Żeby uzyskać zmutowanego osobnika oboje rodzice (samiec i samica) muszą być przedstawicielami danej mutacji lub chociaż szpaltami na tą mutację.Dziedziczenie mutacji recesywnej:


mutacja x mutacja
100% mutacja


mutacja x normalny
100% normalny/mutacja


mutacja x normalny/mutacja
50% mutacja
50% normalny/mutacja


normalny/mutacja x normalny/mutacja
25% mutacja
50% normalny/mutacja
25% normalny


normalny/mutacja x normalny
50% normalny/mutacja
50% normalny


normalny – ptak o ubarwieniu naturalnym
mutacja – ptak o ubarwieniu zmutowanym
normalny/mutacja – szpalt czyli ptak szczepiony na daną mutację


Mutacje Dominujące

(Dominant Mutation)

1,0 białoskrzydły opalowy

Mimo, iż w mutacjach dominujących nie występują szpalty właśnie w tych mutacjach możemy najłatwiej odchować zmutowane potomstwo. Krzyżując ptaka mutacji dominującej bez względu na płeć z ptakiem normalnie ubarwionym od razu część odchowanych młodych może być przedstawicielami mutacji. Pozostałe młode będą normalnie ubarwione.

W mutacji dominującej możemy rozróżnić dwa warianty:
- kompletna (pełna) dominacja,
- nie kompletna (niepełna) dominacja (ko-dominacja)
Przy niepełnej dominacji występuje różnica w kolorze u osobników jedno faktorowych (single factor – SF) i dwu faktorowych (double factor – DF). W kompletnej dominacji nie występuje różnica w ubarwieniu u ptaków SF i DF. Ewentualne różnice mogą być spowodowane różnymi liniami hodowlanymi.


Dziedziczenie mutacji dominującej:


mutacja DF x mutacja DF
100% mutacja DF


Mutacja DF x mutacja SF
50% mutacja DF
50% mutacja SF


Mutacja DF x normalny
100% mutacja SF


mutacja SF x mutacja SF
25% normalny
50% mutacja SF
25% mutacja DF


mutacja SF x normalny
50% mutacja SF
50% normalny


normalny – ptak o ubarwieniu naturalnym
mutacja – ptak o ubarwieniu zmutowanym
SF – pojedynczy faktor (single factor) ptaki posiadają w genotypie po jednym genie odpowiedzialnym za mutację
DF – podwójny faktor (double factor) ptaki posiadają w genotypie po dwa geny odpowiedzialne za mutację

© Paweł Pawłowski
A.D. 2010
powrót