rozella białolica rozella białolica

rosela pestrá

Platycercus Eximius

Polska wersja strony           English version of the page           Česká verze stránky           Die deutsche Version der Website

Home

Úvod

Barvy papoušků

Typy mutací

Mutace vázané na pohlaví

Autozomální recesivní mutace

Mutace dominantní

Kombinace mutací

Fotoalbum

Zprávy

Odkazy

Copyright

Kontakt

Úvod

rozella białolica

Navzdory tomu, že v různých publikacích bylo o rozele pestré poskytnuto mnoho informací, dle mého soudu toto téma nebylo zdaleka vyčerpáno. Vzhledem k tomu, že jedni chovatelé raději chovají přirozeně zbarvené ptáky a jiní naopak preferují barevné mutace, můžeme rozlišit dva směry chovu rozely pestré. Chov čistých poddruhů a chov nasměrovaný na barevné mutace. Protože jednotlivé poddruhy rozely pestré se často kříží dokonce i v přírodě, není vůbec snadné udržet jejich čistotu v chovu. Tímto chovem se v poslední době začíná zabývat stále více chovatelů.

Protikladem tomuto je chov mutací. Mutace jsou výzvou, s níž se ne každý chovatel dokáže vypořádat. Občas je překážkou finanční bariéra a jindy nedostatek odborných vědomostí. Ve svém článku se nehodlám zabývat technickými aspekty chovu tohoto krásného papouška, jelikož se domnívám, že k tomuto tématu bylo publikováno dostatečné množství materiálu. Mým cílem je přiblížit čtenářům jednotlivé druhy mutací rozely pestré a způsoby jejich dědičnosti.

© Paweł Pawłowski
A.D. 2010
návrat