rozella białolica rozella białolica

rosela pestrá

Platycercus Eximius

Polska wersja strony           English version of the page           Česká verze stránky           Die deutsche Version der Website

Home

Úvod

Barvy papoušků

Typy mutací

Mutace vázané na pohlaví

Autozomální recesivní mutace

Mutace dominantní

Kombinace mutací

Fotoalbum

Zprávy

Odkazy

Copyright

Kontakt

Mutace vázané na pohlaví

(Sex-linked Recessive Mutation)

Červená (opalinová)
1,0 opal

Jak je všeobecně známo, Australané získávají do chovu velké množství barevných mutací díky odchytům zmutovaných ptáků z jejich přirozeného prostředí. Barevné mutace se vyskytují sporadicky i v přírodě. Je to dáno tím, že příroda sama eliminuje takové exempláře. Pták se zvláštním opeřením je totiž snadno viditelný, čímž je snadným cílem útoku dravců. Nalezení životního partnera za účelem rozmnožení je rovněž poměrně nelehké. Zpravidla přírodně zbarvení ptáci se vyhýbají „podivínům”. V případě opalinové – červené rozely pestré toto schéma sil přírody však bylo narušeno. První zmínka o odchycených exemplářích červené rozely pochází z roku 1837, tehdy J. Gould zařadil tyto „nové” ptáky jakožto odlišný druh a nazval je Fiery Parakeet (Ignatus platycercus). Obliba chovu „červené“ mutace rozely pestré v Austrálii se datuje teprve od sedmdesátých let minulého století. V tuto dobu se objevila také v Evropě (Německo – okolo roku 1978). 1,0 opal Nyní je to velmi oblíbená mutace. Zajímavostí je, že v nevelkých skupinkách lze opalinové jedince i nadále pozorovat v jejich přírodním prostředí. To svědčí o velké vitalitě této mutace v přírodě.

U opalinové mutace se červený psittacin značně rozšířil na úkor žluté barvy. Pták má celé červené břicho, hruď a nohy. Lze se setkat s jedinci, kteří mají menší nebo větší množství žlutého psittacinu na místech, kde by se mělo vyskytovat jen červené barvidlo. I když je takové strakaté břicho u opalinové mutace vadou, některým chovatelů se líbí. Zobák, nohy a prsty si zachovaly svou přirozenou barvu. Ocas ptáka může mít různé odstíny barev od zelenkavě žluté až po růžově červenou. Typický pro standardní rozelu „zlatý kabát” na zádech byl nahrazen – více či méně, dle jedince – červenou barvou. Sytost červené barvy je individuální vlastností jednotlivých ptáků. Jinou vlastností této mutace je, že samci mají bílý pás per pod křídlem, který je charakteristický pro standardní samičky. Rozdíl spočívá v tom, že u opalinových samců a samic je širší.

Skořicová (Cinnamon)
0,1 cynamon

Ve Francii se skořicová mutace objevila v roce 1965, zatímco v Austrálii byla zaznamenána až v 90. letech. U této mutace se produkce černého eumelaninu zastavila v etapě hnědé barvy. Modrá barva na křídlech se rozjasnila, také zeleň je bledší. U této mutace se projevuje značný rozdíl v intenzitě barev. Kůže na nohách, prsty a zobák jsou minimálně světlejší. Zajímavostí je, že u mláďat u skořicové mutace se vyskytuje tzv. efekt červených očí. Holátka se líhnou s červenýma očima, která pak tmavnou (kolem pátého dne života již jsou tmavá).

Skořicová mutace dává při vhodném křížení hodně možností tvorby dalších zajímavých barevných mutací.

Lutino (SL ino)
1,0 lutino

Patrně poprvé v Evropě byla tato mutace odchována v roce 1984 v Německu panem Gerhardem Rübesamem. V Austrálii počátky chovu mutace sahají do 90. let, přičemž chov vycházel z jedinců odchycených v přírodě.

0,1 lutino

V této mutaci byl eumelanin prakticky vyeliminován z per a tkání těla ptáka. Zmizení černého barvidla zapříčinilo také redukci modré a zelené barvy. Zelená a černá pera přešla do žluté, modré a bílé. Ptáci mají nadále psittaciny – červený a žlutý pigment. Lutino je prakticky žlutým ptákem s červenou hlavou, hrudí a bílými letkami. Ptáci mají červené oči. Zobák a nohy mají barvu těla, drápky bílé, průsvitné. 0,1 lutino Intenzita žluté barvy může být proměnlivá – dle jedince: od světle žluté až po tmavou s jemným nádechem zeleně. Je to způsobeno různou mírou redukce eumelaninu. Občas se lze setkat s ptáky, kteří mají na různých místech jednotlivá červená anebo černá pera. Příčina vězí v neúplné redukci daného pigmentu.

Nyní bylo odchováno několik zajímavých kombinací této mutace s jinými mutacemi, např. se skořicovou (lacewing) a opalinovou – červenou (rubino).© Paweł Pawłowski
A.D. 2010
návrat