rozella białolica rozella białolica

rosela pestrá

Platycercus Eximius

Polska wersja strony           English version of the page           Česká verze stránky           Die deutsche Version der Website

Home

Úvod

Barvy papoušků

Typy mutací

Mutace vázané na pohlaví

Autozomální recesivní mutace

Mutace dominantní

Kombinace mutací

Fotoalbum

Zprávy

Odkazy

Copyright

Kontakt

Typy mutacíMutace vázané na pohlaví

(Sex-linked Recessive Mutation)

1,0 opal

U mutací vázaných na pohlaví ptáka hraje právě pohlaví daného jedince podstatnou roli při přenosu určité barevné mutace. U těchto mutací jsou štěpitelní pouze samci. Štěpitelnými jsou nazýváni ptáci, kteří mají schopnost přenášet danou mutaci. Tyto mohou vzniknout v tzv. generaci F1 v důsledku spárování mutačního ptáka nebo štěpitelného ptáka s přírodně zbarveným či štěpitelným ptákem. Štěpitelní ptáci jsou zbarveni přírodně, avšak v jejich genetickém kódu je rovněž zapsaná informace o mutaci, která se díky vhodnému spárování může projevit až v další generaci, které se říká F2.

V případě, že u recesivních mutací vázaných na pohlaví disponujeme jen samcem, který je štěpitelný anebo mutační, můžeme odchovat mutační potomstvo již při křížení s přírodním ptákem, ale odchovaní mutační ptáci budou pouze samice a někteří samci mohou být štěpitelní. Abychom odchovali mutačního samce, jeho matka musí být mutační a otec alespoň štěpitelný na tuto mutaci. U recesivních mutací vázaných na pohlaví se nevyskytují štěpitelné samice! Máme-li červeného samce a samici rubino, budou všichni samci červení štěpitelní na ino (lutino). Všechny samice budou rovněž červené, ale nebudou štěpitelné na ino.


Dědičnost mutace vázané na pohlaví:


1,0 mutace x 0,1 mutace
100% 1,0 mutace
100% 0,1 mutace


1,0 mutace x 0,1 přírodní
100% 1,0 přírodní /mutace
100% 0,1 mutace


1,0 přírodní/mutace x 0,1 mutace
50% 1,0 mutace
50% 1,0 přírodní/mutace
50% 0,1 mutace
50% 0,1 přírodní


1,0 přírodní/mutace x 0,1 přírodní
50% 1,0 přírodní/mutace
50% 1,0 přírodní
50% 0,1 mutace
50% 0,1 přírodní


1,0 přírodníx 0,1 mutace
100% 1,0 přírodní/mutace
100% 0,1 přírodní


přírodní – pták s přírodním zbarvení
mutace – pták se zmutovaným zbarvením
normální/mutace – pták štěpený na danou mutaci
1,0 – samec
0,1 – samice


Autozomální recesivní mutace

(Autosomal Recessive Mutation)

niebieski australijski

Autozomální recesivní mutace jsou všeobecně nazývány recesivními. Na rozdíl od mutací vázaných na pohlaví u recesivních pohlaví ptáka nehraje žádnou roli, protože samci i samice mohou být štěpy. K získání zmutovaného jedince musejí být oba rodiče (samec a samice) reprezentanty dané mutace nebo alespoň štěpy na onu mutaci.


Dědičnost recesivní mutace vypadá následovně:


mutace x mutace
100% mutace


mutace x normální
100% normální/mutace


mutace x normální/mutace
50% mutace
50% normální/mutace


normální/mutace x normální/mutace
25% mutace
50% normální/mutace
25% normální


Normální/mutace x normální
50% normální/mutace
50% normální


normální – pták s přírodním zbarvením
mutace – pták se zmutovaným zbarvením
normalny/mutacja – pták štěpený na danou mutaci


Mutace dominantní

(Dominant Mutation)

1,0 białoskrzydły opalowy

Byť se u dominantních mutací nevyskytují štěpitelní jedinci, právě z těchto mutací můžeme nejsnadněji odchovat „mutační“ potomstvo. Křížením ptáka dominantní mutace bez ohledu na pohlaví jedince s normálně zbarveným ptákem získáme mláďata, z nichž část je vždy mutační. Další mláďata budou zbarvena přírodně.

U dominantních mutací můžeme odlišit dvě varianty
– úplně dominantní
- neúplně dominantní.

Při neúplné dominantnosti se vyskytuje rozdíl v barvě jednofaktorových jedinců (single factor – SF) i dvoufaktorových (double factor – DF). U úplně dominantní mutace není rozdílu ve zbarvení ptáků SF a DF.

Dědičnost dominantní mutace:


mutace DF x mutace DF
100% mutace DF


mutace DF x mutace SF
50% mutace DF
50% mutace SF


mutace DF x normální
100% mutace SF


mutace SF x mutace SF
25% normální
50% mutace SF
25% mutace DF


mutace SF x normální
50% mutace SF
50% normální


normální– pták s přírodním zbarvením
mutace – pták se zmutovaným zbarvením
SF – jeden faktor (single factor) – ptáci mají v genotypu po jednom genu, který odpovídá za mutaci
DF – dvojitý faktor (double factor) – ptáci mají v genotypu po dvou genech, které odpovídají za mutaci

© Paweł Pawłowski
A.D. 2010
návrat