rozella białolica rozella białolica

rosela pestrá

Platycercus Eximius

Polska wersja strony           English version of the page           Česká verze stránky           Die deutsche Version der Website

Home

Úvod

Barvy papoušků

Typy mutací

Mutace vázané na pohlaví

Autozomální recesivní mutace

Mutace dominantní

Kombinace mutací

Fotoalbum

Zprávy

Odkazy

Copyright

Kontakt

Kombinace mutací

(Combinations of mutations)

Rubino (opalinové lutino)
 para rubino

Tato „mutace” vznikla spojením mutací lutino a červené (opalinové). Pravděpodobně jako první to dokázal v roce 1992 belgický chovatel pan Willy Eekeloo. V Austrálii se rubino objevilo o několik let později (kolem roku 2003). U této mutace, podobně jako je tomu u lutino, došlo k redukci eumelaninu. Vzácně se lze setkat s ptáky, u nichž se zbytky eumelaninu projevují sporadicky ve formě černých pírek. Červený pigment psittacin se rozšířil na úkor žlutého. Pták má stejně jako u opalinové mutace červené břicho a záda. Červená barva ocasu, jakož i intenzita výskytu červeného zbarvení zad je různá u jednotlivých jedinců. Vyskytují se ptáci s velkým množstvím červené barvy na zádech, ale jsou i takoví, kteří jsou na zádech takřka žlutí. Množství červených per se zvyšuje po prvním přepeření. 1,0 rubino Ocas rozely rubino může být žlutý nebo červený. Oči jsou červené jako u lutino. Zobák, nohy a nehty jsou taktéž světlé. Zpravidla lépe hodnoceni jsou ptáci s větším množstvím červené barvy. V poslední době v důsledku selektivního chovu se objevilo tzv. intenzivní rubino. U těchto ptáků se červený kabát prakticky proměnil v jeden veliký červený flek na zádech. Tito jedinci mají své stoupence i protivníky.

Chováme-li ptáky mutace opalinové a lutino, můžeme si sami odchovat rubínové. Spárováním samce lutino s opalinovou (červenou) samicí anebo naopak – opalinového samce se samicí lutino – v generaci F1 odchováme přírodně zbarvené samce. Tito samci budou zároveň štěpitelní na červenou barvu a ino. Když pak takového samce spárujeme se samicí lutino nebo opalinovou, v generaci F2 získáme 35% samic rubino.


1,0 přírodní/opalino, lutino x 0,1 lutino
35% 1,0 lutino/opalino
15% 1,0 lutino
35% 1,0 přírodní/lutino
15% 1,0 přírodní/opalinové lutino
35% 0,1 přírodní
15% 0,1 lutino
35% 0,1 opalinové lutino = rubino
15% 0,1 opalino


nebo


1,0 přírodní/opalino, lutino x 0,1 opalinová
35% 1,0 normalny/opal
15% 1,0 opalino
35% 1,0 opalino/lutino
15% 1,0 přírodní/opalino, lutino
35% 0,1 přírodní
15% 0,1 lutino
35% 0,1 opalinové lutino = rubino
15% 0,1 opalino


K odchování samce rubino je nutné spojit samce opalinového štěpitelného na ino nebo přírodně zbarveného štěpitelného na opalino a ino se samicí rubino.


1,0 normální /opalino, lutino x 0,1 opalinové lutino (rubino)
15% opalino/lutino
35% 1,0 opalinové lutino = rubino
15% 1,0 lutino/opalino
35% 1,0 přírodní/opalino, lutino
35% 0,1 přírodní
15% 0,1 lutino
35% 0,1 opalinové lutino = rubino
15% 0,1 opalino


nebo


1,0 opalinový/lutino x 0,1 opalinové lutino (rubino)
50% 1,0 opalinové/lutino
50% 1,0 opalinové lutino = rubino
50% 0,1opalinové lutino = rubino
50% 0,1 opalino

Albino (modrá lutino)
cynamonowe albino

Albíni jsou zcela bílí ptáci s červenýma očima. Jejich zobák, prsty a nohy mají světlou barvu, masovou. Albíni vznikají jako výsledek kombinace recesivní mutace vázané na pohlaví (lutino) s recesivní autozomální mutací (modrá). Takže k tomu, abychom je odchovali, je nutné křížit ptáka lutino s modrým. Albinismus se pak projeví ve fenotypu, pták bude představitelem zároveň dvou mutací (modré a lutino) v genotypu.


1,0 lutino x 0,1 modrá
1,0 100% normální/modrá, lutino
0,1 100% lutino/modrá


Když pak spárujeme dva štěpitelné ptáky s F1 (samozřejmě ne sourozence), můžeme v F2 získat statisticky 12,5% samců albino a 12,5 % samic albino.


1,0 normální/modrá, lutino x 0,1 lutino/modrá
12,5 % 1,0 normální/lutino
25,0 % 1,0 normální/modrá, lutino
12,5 % 1,0 modrá/lutino
12,5 % 1,0 lutino
25,0 % 1,0 lutino /modrá
12,5 % 1,0 modrá, lutino = albino
12,5 % 0,1 lutino
25,0 % 0,1 lutino /modrá
12,5 % 0,1 modrá, lutino = albino
12,5 % 0,1 normalny
25,0 % 0,1 normální/modrá
12,5 % 0,1 modrá

© Paweł Pawłowski
A.D. 2010
návrat