rozella białolica rozella białolica

rosela pestrá

Platycercus Eximius

Polska wersja strony           English version of the page           Česká verze stránky           Die deutsche Version der Website

Home

Úvod

Barvy papoušků

Typy mutací

Mutace vázané na pohlaví

Autozomální recesivní mutace

Mutace dominantní

Kombinace mutací

Fotoalbum

Zprávy

Odkazy

Copyright

Kontakt

Barvy papoušků

Papoušci díky svému vzhledu uchvátili a stále uchvacují celé generace. Jejich vzhled je dán pestrými barvami peří. Tyto barvy lze podle jejich způsobu vzniku rozdělit na barvy chemické a fyzikální. czarny opal Díky pigmentům vznikají barvy tvořené chemicky. V důsledku fyzikálních jevů, jež se odehrávají ve strukturách per, vznikají další barvy, kterým se říká strukturální barvy.

K barvám, které vznikají chemicky, lze přiřadit melaniny a psittaciny. Melaniny dělíme na eumelanin a feomelanin. Eumelanin vytváří barvy černé, šedé, hnědé a jejich kombinace a odstíny. Feomelanin – barvy červenohnědé a rezavé, spolu s jejich odstíny. Papoušci vytvářejí jen eumelanin. Má se za to, že schopnost tvorby psittacinů zapříčinilo zablokování produkce feomelaninu. Psittaciny se vyskytují jen u papoušků. Můžeme je rozdělit na žluté a červené. Takže k psittacinům patří všechny barvy z palety žluté a červené, od světle žluté přes oranžovou až po veškeré jejich kombinace. Melaniny a psittaciny se mohou spolu mísit, čímž vznikají různé barevné kombinace.

pastel europejski

Strukturálními barvami jsou modrá a zelená. Proces vzniku modré barvy spočívá ve schopnosti eumelaninu absorbovat světelné paprsky, tj. barvy zelené, žluté a červené s tím, že se zároveň odráží krátké vlny – modré a fialové. Je to možné v důsledku vhodné struktury spektrálních buněk, ze kterých jsou postavena ptačí péra. Ze spojení žluté barvy, která pochází z pigmentu, a modré barvy, jež vznikla díky vhodnému rozvrstvení světla, v buňkách per vzniká zelená barva.

Bílou barvu můžeme nalézt všude tam, kde se nevyskytuje žádný pigment.

© Paweł Pawłowski
A.D. 2010
návrat