rozella białolica rozella białolica

rosela pestrá

Platycercus Eximius

Polska wersja strony           English version of the page           Česká verze stránky           Die deutsche Version der Website

Home

Úvod

Barvy papoušků

Typy mutací

Mutace vázané na pohlaví

Autozomální recesivní mutace

Mutace dominantní

Kombinace mutací

Fotoalbum

Zprávy

Odkazy

Copyright

Kontakt

Fotoalbum Mutacje


Červená                 Skořicová                 Lutino


Černá                    Modrá                      Oranžová


Dilute                    Plavá                       Zlatá


Černooký světlý     Bělokřídlá                Žlutohlavá Mladý


2010


© Paweł Pawłowski
A.D. 2010
návrat